Agenda Şedinţelor Plenului Colegiului Penal
al Curţii Supreme de Justiţie